مرکز پژوهشی مبنا معتقد است یکی از مشکلات نظام ،ضعف در ارتباط میان نهاد دانش و اجرا است و بر این اساس تلاش خواهد کرد پلی باشد میان نهاد دانش و اجرا . در راستای کارآمدی نظام مرکز پژوهشی مبنا تلاش می‌کند مرجع، اثربخش و تصمیم ساز باشد: مرجع: مرکز مبنا درنظر دارد تا سال 1404 به مرجع علمی در حل مسائل فرهنگی-اجتماعی در ایران تبدیل شود و روش خود را در فضای آکادمیک تثبیت کند. از طرفی بخش اجرایی کشور نیز به مبنا به عنوان نهادی با قابلیت حل المسائلی در کنار چابکی و پاسخگویی توجه کند. اثربخش: مرکز پژوهشی مبنا تلاش خواهد نمود در فرایند سیاست‌گذاری به ویژه فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی تاثیرگذار بوده ، در عین حال خروجی‌های مرکز در حل مسائل کشور اثربخش باشد. تصمیم‌ساز: مرکز پژوهشی مبنا به اثربخشی در فرایند تصمیم‌سازی در حوزه فرهنگی می نگرد و برای تحقق آن تلاش می کند.

نظام واره مسائل و آسیب های دینی - فرهنگی

نظام واره مسائل و آسیب های دینی - فرهنگی
  • با توجه به اثر بخشی روش ارائه شده در این کتاب،از سوی سازمان ها، نهادها و مراکز دانشگاهی مورد استقبال واقع شد.در این راستا دستاوردهای زیر به دست آمد: .ارائه روش ومدل نظام واره به ارگان های مختلف 2.استفاده از مدل نظام واره در برنامه ریزی راهبردی مرکز 3.احصاء نظام مسائل گوناگون
  • نویسنده:دکتر علی اکبر عبدالاحدی مقدم
  • تعداد صفحات :324
  • 1،500،000ريال

نظام حقوق بشر اسلامی

روش تحقیقی مسئله محور راهبردگرا
  • با توجه به اثر بخشی روش ارائه شده در این کتاب،از سوی سازمان ها، نهادها و مراکز دانشگاهی مورد استقبال واقع شد.در این راستا دستاوردهای زیر به دست آمد:1.استفاده از کتاب جهت تدریس دردانشگاه های گوناگون 2.کتاب برتر سال قوه قضاییه مرداد98
  • نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا
  • تعداد صفحات :392
  • 500،000ريال
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper